OPIS I CEL PROJEKTU

unia baner
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościelna 6 41-303 w Dąbrowie Górniczej jest Beneficjentem i realizuje Projekt pt: „WSPS w każdym calu dostępni” poprzez dostosowanie funkcjonowania uczelni do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem projektu jest wzrost dostępności Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej i jej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Dofinansowanie projektu z UE : 3 437 062,96 zł

W RAMACH PROJEKTU ZOSTANĄ ZREALIZOWANE ZADANIA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:
  • Obszar 1: Struktura organizacyjna wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni
  • Obszar 2: Architektura zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni
  • Obszar 3: Technologie wspierające wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni
  • Obszar 4: Procedury opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię
  • Obszar 5: Rodzaje wsparcia edukacyjnego wprowadzenie do programu studiów na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami
  • Obszar 6: Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencj

OKRES REALIZACJI PROJEKTU OD 2021-01-01 DO 2023-09-30

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla kadry administracyjnej i dydaktycznej:
 • „Student z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne oraz komunikacja z osobami z niepełnosprawnością"
 • "Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością"

W ramach projektu ma zostać przeszkolonych 116 osób.

O PROJEKCIE
POBIERZ
KONTAKTPROJEKT: "WSPS w każdym calu dostępni"

Puzle bon